Metsa ost

"..et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik metsas ringi jalutada ning marju ja seeni korjata."

Meie põhitegevuseks on metsa ost ja metsa müük ning põllumaakinnistute ostmine ning nende majandamine ja haldamine. Ostame ka läbiraiutud ja hüpoteegiga koormatud kinnistuid.
Samuti NATURA2000 võrgustikku ja looduskaitse alla jäävaid kinnistuid.

Aitame metsaomanikku kinnistu hindamisel, metsamajanduskavade koostamisel, maamõõdutööde korraldamisel.

  • Metsa ost
  • Ostame metsa- ja põllumaad
  • Ostame kasvava metsa raieõigust
  • Aitame maamõõdutööde organiseerimisel
  • Koostame metsamajandamis-kavasid
  • Ostame vanu taluhooneid

Küsi pakkumist