OÜ Landeker tegeleb kinnistute ja kasvava metsa ostmisega.

Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 2000. aastal.
Ettevõtte põhieesmärgiks on metsakinnistute heaperemehelik majandamine, kinnisvaraarendus, metsamaa müük ning maaturismi edendamine.

Oleme suuremat tähelepanu pööranud enda kinnistute metsa uuendamisele ja väga kehvas seisundis ostetud kinnistute kordategemisele.

Meie eesmärk on metsi majandada nii, et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik metsas, kui kõige looduslikumas ja tervislikumas keskkonnas, ringi jalutada ning marju ja seeni korjata. Eestlane on läbi aegade metsaga hästi läbi saanud ja kurb oleks, kui ta peaks korraliku metsa nägemiseks turismireisile välismaale sõitma.

OÜ Landekerile ja tema sidusettevõtetele kuulub üle 10000 ha maad, millest metsamaad on ca 7500 ha. Säilitamaks meie põldude viljakandvust, oleme enamuse oma põllumaast kohalikele põllumajandustootjatele rendile andnud.

Siim Markus

Siim Markus
juhatuse liige
(+372) 51 10 415
siim@landeker.ee

Tormi Tamm

Tormi Tamm
juhatuse liige
(+372) 51 79 866
tormi@landeker.ee